Vergadering welstandscommissie

Op 3 december is de vergadering van de welstandscommissie. Deze vergadering is openbaar. De agenda voor deze vergadering ligt vanaf 2 december 2019 ter inzage in het informatiecentrum in het stadskantoor. De agenda kunt u vanaf 2 december vanaf 12.00 uur ook vinden op de gemeentelijke internetsite.

Alle informatie over de vergaderlokatie, de vergadertijd en het spreekrecht in toelichtende zin, kunt u vinden op onze website.