Besluiten van b&w

  • Zonnepark Bollendonkseweg
  • Toezegging inzake duurzaamheidslening voor particulieren
  • Afstand erfdienstbaarheid tbv riolering
  • Presentatie project Spoorzone Juvenaat
  • Toezegging raad locatie 'Triangeldreef 21, het Carillon'
  • Beantwoording vragen fractie D66 wel of niet realiseren nieuwe woonwagenstandplaatsen
  • Vaststellen wijziging Gemeenschappelijke Regeling voor Veilig Thuis West-Brabant

 

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.