Besluitenlijst van de raadsvergadering van 28 oktober 2019

De gemeenteraad heeft besloten om:

  • Mevr. Van Baal-Pauwels toe te laten en te beëdigen als raadslid
  • Drie burgerleden te benoemen op voordracht van de fractievoorzitters voor de fracties van het APB, de VVD en GroenLinks
  • Op eigen verzoek ontslag te verlenen aan een lid van de Commissie Ombudsman en 2 leden te benoemen voor de Commissie Ombudsman
  • Het voorstel over de bekrachtiging van geheimhouding op stukken over de Van Goghkerk vast te stellen.

 

Voor de complete formulering van de besluiten verwijzen wij u graag naar onze website:

www.etten-leur.nl > Bestuur > Website gemeenteraad > Vervolgens in de kalender bij de datum 28 oktober 2019 op ‘Raad besluit’ klikken.

 

De besluiten in deze besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Aan de besluiten zijn nadere bepalingen en voorwaarden verbonden. Om deze redenen kunnen aan deze besluitenlijst geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.