Deze week in het digitale gemeenteblad

U vindt alle bekendmakingen van de gemeente Etten-Leur eenvoudig en snel via www.overheid.nl en www.etten-leur.nl. Heeft u een vraag over onderstaande lijst, dan kunt u ook terecht in het Stadskantoor, tel. 14076.

Tip: neem een gratis e-mailabonnement op de bekendmakingen van Gemeente Etten-Leur. Dat regelt u op www.overuwbuurt.overheid.nl of download de app over uw buurt.

Ingediende aanvraag omgevingsvergunning

  • Het oprichten van een multicourt, Kwadestraat ongenummerd

Verleende omgevingsvergunning

  • Het oprichten van een twee-onder-een-kap-woning, Bierdragerspad ongenummerd
  • Het verkrijgen van toestemming voor het uitvoeren van specialistische jeugdhulpverlening, Hanekinderstraat 9
  • Het wijzigen van het kantoorgedeelte en het gedeeltelijke wijzigen van de gevels van een cultureel gebouw waarvoor op 30 juli 2018, kenmerk 2018OG0090-01, een omgevingsvergunning is verleend, Parklaan 2
  • Het uitbreiden van het bestaande glastuinbouwbedrijf door middel van het plaatsen van tunnelkassen, een technische ruimte en het aanleggen van een waterbassin, Lage bremberg ongenummerd
  • Het realiseren van een zonnepark op de voormalige vuilstortplaats, Bollendonkseweg ongenummerd

Melding art. 8.41 Wet Milieubeheer

  • Het veranderen van de inrichting, Guldenweg 16

Maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit

  • Maatwerkvoorschriften Bodembescherming, Mon Plaisir 101B

Verlenging geldigheidsduur tijdelijke omgevingsvergunning

  • Het gebruiken van de zelfstandige woonruimten in de gebouwen ten behoeve van woondoeleinden, Begijnstraat 3 (At/m D) en 5 (A t/m D)