Agenda van de raadsvergadering ‘de raad besluit’ op 15 november 2021

Op maandag 15 november is er ’s avonds vanaf 19.00 uur een openbare raadsvergadering in de Publiekshal van het Stadskantoor, ingang Roosendaalseweg 4. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

De raad Besluit

  • Installeren jeugdburgemeester
  • Voorstel benoeming 3 burgerleden namens de fracties van Ons Etten-Leur, PvdA en GroenLinks
  • Vaststelling diverse verslagen
  • Raadsvoorstel aanpassen speelautomatenhalverordening (hamerstuk)
  • Voorstel inzet mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (als vervolg op gedachtewisseling over de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de groenvoorziening)
  • Raadsvoorstel visie op grootschalige opwek van duurzame energie in Etten-Leur
  • Raadsvoorstel om geen zienswijzen in te dienen op de 1e bestuurs-rapportage en bijbehorende begrotingswijziging gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB), de 1e begrotingswijziging van gemeenschappelijke regeling ICT West-Brabant-West, de 1e begrotingswijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD West-Brabant en de 1e begrotingswijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden en West-Brabant
  • Raadsvoorstel voor de wijziging van de Marktgeldenverordening 2020, Marktgeldenverordening 2021 en de Legesverordening 2021
  • Raadsvoorstel invulling Rekenkamer vanaf 2022
  • Motie wijkagenten

 

Meeluisteren

U kunt de vergadering bijwonen. In verband met de nu geldende coronamaatregelen dient u zich aan te melden bij de griffie (griffie@etten-leur.nl) als u de vergadering op de publieke tribune wilt bijwonen.
U kunt ook de vergaderingen rechtstreeks meeluisteren! Op de pagina https://etten-leur.notubiz.nl/ komt de knop Live te staan. Zodra de vergadering begint, is er een aanklikbare link op de pagina die de stream van de vergadering ophaalt.

Agenda
Gratis exemplaren van de agenda voor deze vergadering liggen in het stadskantoor tot en met maandag 15 november 2021. De volledige agenda met voorstellen en bijlagen van de raadsvergadering vindt u op www.etten-leur.nl bij Bestuur > website gemeenteraad (klik vervolgens in de kalender bij de datum 15 november op ‘Raad Besluit’).