Besluiten van B&W

  • DVO Stichting Inkoopbureau West-Brabant 
  • Verlengen geldigheid 'Nota bodembeheer Brabant' 
  • Normen- en toetsingskader financiële rechtmatigheid 2021 
  • Verhoging tarieven jeugdzorg 2022 
  • Raadsbrief huisvesting statushouders

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend