Gladheidsbestrijding 2021-2022

In de winterperiode wordt in de gemeente Etten-Leur de gladheid op diverse wegen en fietspaden door bevriezing, sneeuw of ijzel, met natzout strooien, preventief aangepakt. Ook de routes van het openbaar vervoer (busroutes etc.) worden dan gestrooid. Deze periode loopt van 1 november 2021 tot 1 april 2022.

Voorbeelden van wegen: Beiaard, Parklaan, Rijsdijk, Schoonhout en Zundersteweg.

Voorbeelden van fietspaden: Beiaard, Couperuslaan, Lage Neerstraat, Olympiade en Stuiverpad.

 

Volledige routes

De plattegrond met bijlage waarop de volledige routes staan aangegeven, is in te zien in het informatiecentrum in het stadskantoor. Ook is dit bericht, inclusief de plattegrond waarop de straten staan aangegeven waar bij gladheid gestrooid wordt, geplaatst op www.etten-leur.nl

 

Rijks- en Provinciale wegen

Binnen de gebiedsgrens van Etten-Leur worden de autosnelweg(A58) en provinciale wegen (Hoevenseweg, Rijsbergseweg, Vosdonk, Vossendaal en Zevenbergseweg) respectievelijk door Rijkswaterstaat en Provincie Noord-Brabant gestrooid.

 

Zoutkist

Alleen gemeentelijke openbare gebouwen, bijvoorbeeld stadskantoor, worden voorzien van een zoutkist. Voor organisaties, die niet commercieel zijn, bijvoorbeeld seniorencomplexen, scholen en wijkgebouwen, kan dit winterseizoen tegen een vergoeding van € 200,- een zoutkist in bruikleen worden genomen. Het extra navullen kost € 150,- per keer. 
Wilt u hier gebruik van maken, dan kunt u hiervoor contact opnemen met de gemeente via het telefoonnummer 14076.