Agenda van de raadsvergadering ‘de raad luistert’ op 22 november 2021

Op maandag 22 november is er ’s avonds vanaf 19.30 uur een openbare raadsvergadering. Deze vergadering houden we digitaal. Dit omdat afgelopen anderhalf jaar bleek dat deze vorm van vergaderen door belangstellenden als het meest laagdrempelig werd ervaren.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

  • Besluit vrijgegeven concept omgevingsvisie/MER voor inspraak
  • Vaststellen regiovisie Jeugdzorg WBW 2022-2025
  • Raadsvoorstel voor het verkrijgen van een Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) voor de verplaatsen van een intensieve veehouderij van de Zundertseweg 67A naar de Zwartenbergseweg 17.
     

U kunt de vergadering rechtstreeks meeluisteren!
Op de pagina https://etten-leur.notubiz.nl/ komt de knop Live te staan. Zodra de vergadering begint, is er een aanklikbare link op de pagina die de stream van de vergadering ophaalt.

Wilt u uw reactie geven op 1 van bovenstaande onderwerpen?
Dit kan mondeling of schriftelijk. Wilt u inspreken stuur dan een e-mail aan griffie@etten-leur.nl. U ontvangt dan een agenda-uitnodiging met daarin een link om deel te nemen aan de digitale vergadering. Wanneer u behoefte heeft aan een instructie voor het digitaal vergaderen, kunt u dat aangeven bij de griffie. Ook is het mogelijk hetgeen u in wilt brengen te mailen aan griffie@etten-leur.nl of per post te sturen aan de gemeenteraad van Etten-Leur, Postbus 10.100, 4870 GA  ETTEN-LEUR. De griffie zorgt dat uw informatie openbaar wordt gedeeld via het raadsinformatiesysteem.

Agenda
Gratis exemplaren van de agenda voor deze vergadering liggen in het stadskantoor tot en met maandag 22 november. De volledige agenda met voorstellen en bijlagen van de raadsvergadering vindt u op www.etten-leur.nl bij Bestuur > website gemeenteraad (klik vervolgens in de kalender bij de datum 22 november 2021 op ‘Raad