Besluiten van B&W

  • Toezegging aan gemeenteraad subsidie verkeersveiligheid
  • Vaststellen tekstwijziging Stedenbouwkundige Visie Geluidschermen Spoorzone
  • Huurcompensatie niet-amateursportverenigingen binnensport vanwege Corona
  • Vaststellen definitief ontwerp ‘Herstraten Baai-Doornikstraat-Henegouwenlaan’
  • Vaststellen van de regiovisie Jeugdzorg WBW 2022-2025

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.