Deze week in het digitale gemeenteblad

U vindt alle bekendmakingen van de gemeente Etten-Leur eenvoudig en snel via www.overheid.nl en www.etten-leur.nl. Heeft u een vraag over onderstaande lijst, dan kunt u ook terecht in het Stadskantoor, tel. 14076.

Tip: neem een gratis e-mailabonnement op de bekendmakingen van Gemeente Etten-Leur. Dat regelt u op www.overuwbuurt.overheid.nl of download de app over uw buurt.

Ingediende aanvraag omgevingsvergunning

 • Het huisvesten van maximaal 6 individuele personen, Haansberg 23
 • Het huisvesten van maximaal 6 individuele personen, Rodenbachstraat 27
 • Het plaatsen van een erfafscheiding (poort) en overkapping, Muldersweg 60
 • Het oprichten van een stierenstal, Hoge Vaartkant 13
 • Het plaatsen van een PostNL pakketautomaat, Geerkade 9

Verleende Omgevingsvergunning

 • Het plaatsen van 2 opslagsilo’s, Vossendaal 12
 • Het plaatsen van een stralingsscherm aan twee zijden van het pand, Hermelijnweg 25
 • Het realiseren van een dakopbouw, Kouwelaarsbrand 7
 • Het bouwen van een woning met bijgebouw, Lage Donk 129-129A
 • Het plaatsen van een dakopbouw op het bestaande dakterras, Oude Bredaseweg 136

Verleende Omgevingsvergunning uitgebreide procedure

 • Het brandveilig gebruiken van het gebouw ten behoeve van BSO, Schipperstraat 2

Beschikking Wabo, intrekken Omgevingsvergunning beperkte Milieutoets

 • Intrekken OBM vanwege deelname aan extern salderen Zundertseweg 67A

Melding art. 8.41 Wet Milieubeheer

 •  Van Dun advies B.V. voor het veranderen van de inrichting aan de Hoge Vaartkant 13
 • NV Labs Europe  B.V. voor het starten van activiteiten aan de inrichting Verschuurweg 6

 

 

Verlenging Beslistermijn Omgevingsaanvraag

 • Het verbouwen van de bestaande woning, Zundertseweg 34
 • Het wijzigen van de bestemming naar wonen, Concordialaan 12