Samen vitaal en veerkrachtig

Corona heeft grote effecten op veel groepen in de samenleving, ook in Etten-Leur. Soms zijn deze effecten zo groot en ingrijpend dat het lastig is om zonder hulp te herstellen. Daarom besloot de gemeente om samen met inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties te verkennen wat hiervoor nodig is. De Raad heeft voor de uitvoering van het plan extra geld beschikbaar gesteld.  

 

Actieplan Vitaal en Veerkrachtig 

Zo’n 1000 inwoners, waaronder jongeren, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en verenigingen beantwoordden een vragenlijst of namen deel aan gespreksgroepen. Met de opbrengst hiervan is een actieplan gemaakt. Hiermee leggen we een goede fundering om vitaal en veerkrachtig de uitdagingen in de toekomst weer (beter) aan te kunnen gaan. De gemeenteraad heeft dit plan op 8 november goedgekeurd. Nu kunnen we aan de slag en dat doen we graag samen met u. 

 

Doet u mee?!  

We gaan met negen thema’s uit het actieplan aan de slag in actieteams. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties en verenigingen bedenken samen concrete acties om in de praktijk verbeteringen op gang te brengen. Wilt u ook graag meedenken en meedoen om bij te dragen aan één van deze thema’s? Geef uzelf dan op via onze website: www.etten-leurdoethetgewoon.nl/vitaalenveerkrachtig.  Onder het kopje ‘Informatie over het project’ vindt u ook de uitkomst van de enquête, de aanvullende gesprekken en het actieplan. Heeft u nog vragen? Dan kunt u mailen naar praatmee@etten-leur.nl 

 

Wij danken alle deelnemers voor hun betrokkenheid en bijdrage aan een vitaal en veerkrachtig Etten-Leur. Samen maken we het verschil!