Vergadering Welstandscommissie op 23 november

Op dinsdag 23 november is de vergadering van de Welstandscommissie. Deze vergadering is openbaar. De agenda voor deze vergadering ligt 22 november ter inzage in het Stadskantoor. De agenda kunt u vanaf 22 november 12.00 uur ook vinden op de gemeentelijke website. Net als alle informatie over de vergaderlocatie, de vergadertijd en het spreekrecht in toelichtende zin.