Overeenkomst Hoge Neerstraat 2, Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6.12 lid 2 en 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat er een (anterieure) overeenkomst is gesloten in verband met het bestemmingsplan ‘Hoge Neerstraat 2’. Het plangebied is kadastraal bekend als sectie P nummer 2614. Het bestemmingsplan ‘Hoge Neerstraat 2’ maakt het mogelijk om op het perceel rond de bestaande woning 11 nieuwe woningen te bouwen.

 

De zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt van 25 november 2021 tot en met 5 januari 2022 ter inzage in het stadskantoor aan de Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur. Bovendien is deze beschrijving te raadplegen op de gemeentelijke website via www.etten-leur.nl onder Inwoner > Bouwen en verbouwen > Bestemmingsplannen > Hoge Neerstraat 2. Het ontwerpbestemmingsplan ligt in dezelfde periode ter inzage met de mogelijkheid daarop te reageren.

 

Tegen de gesloten overeenkomst kan geen bezwaar of beroep worden aangetekend.

 

Etten-Leur, 24 november 2021