Besluiten van B&W

  • Ophogen ballenvangers Hockeyclub Etten-Leur aan de olympiadezijde Sportpark Hoge Neerstraat
  • Beantwoording raadsvragen PvdA over de RRE en RREW acties
  • Vaststellen definitief ontwerp ‘Onderhoud Stationsstraat-van den Elsenstraat’
  • Overzicht wijzigingsplannen buitengebied - oktober 2021

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.