Vergadering Welstandscommissie op 9 november

Op dinsdag 9 november is de vergadering van de Welstandscommissie. Deze vergadering is openbaar. De agenda voor deze vergadering ligt 8 november ter inzage in het Stadskantoor. De agenda kunt u vanaf 8 november 12.00 uur ook vinden op de gemeentelijke website. Net als alle informatie over de vergaderlocatie, de vergadertijd en het spreekrecht in toelichtende zin.