Agenda van de raadsvergadering “de raad luistert” op 21 november

Op maandag 21 november is er ’s avonds vanaf 19.30 uur een openbare raadsvergadering in de Publiekshal van het Stadskantoor, Roosendaalseweg 4. U kunt van 19.00 uur tot 19.30 uur informeel van gedachte wisselen met de raadsleden. De vergadering begint om 19.30 uur en kunt u volgen vanaf de publieke tribune.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

  • Kader over de te realiseren aarden wal voor uitbreiding distributiecentrum Lidl aan het Zwarthoofd
  • Voorstel vaststellen Wmo verordening 2023
  • Voorstel vaststellen hemelwaterverordening

U kunt de vergadering ook rechtstreeks meeluisteren!
Op de pagina https://etten-leur.notubiz.nl/ komt de knop Live te staan. Zodra de vergadering begint, is er een aanklikbare link op de pagina die de stream van de vergadering ophaalt.

Wilt u uw reactie geven op 1 van bovenstaande onderwerpen?
Dit kan mondeling of schriftelijk. Wilt u inspreken stuur dan een e-mail aan griffie@etten-leur.nl. Tijdens de vergadering nodigt de voorzitter u uit om uw reactie op het voorstel met de gemeenteraad te delen. Ook is het mogelijk hetgeen u in wilt brengen te mailen aan griffie@etten-leur.nl of per post te sturen aan de gemeenteraad van Etten-Leur, Postbus 10.100, 4870 GA  ETTEN-LEUR. De griffie zorgt dat uw informatie openbaar wordt gedeeld via het raadsinformatiesysteem.

Agenda
Gratis exemplaren van de agenda voor deze vergadering liggen in het stadskantoor tot en met maandag 21 november. De volledige agenda met voorstellen en bijlagen van de raadsvergadering vindt u op www.etten-leur.nl bij Bestuur > website gemeenteraad (klik vervolgens in de kalender bij de datum 21november 2022 op ‘Raad Luistert’).