Besluiten van B&W van 10 november

  • Raadsbrief inzake Stationsplein 45
  • Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) - toetreding Loon op Zand
  • Financiële bijdrage uit budget Vitaal & Veerkrachtig voor uit te werken visie jongerenbeleid 
  • Hemelwaterverordening Etten-Leur 
  • Evaluatie Digitaal Parkeren
  • Normenkader financiële rechtmatigheid 2022
  • Vervolgreactie brief D66 informatieborden
     

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.