Besluiten van de openbare raadsvergaderingen

De gemeenteraad heeft op 19 september, 3 oktober en 1 november 2022 bij de Raad Besluit verschillende besluiten genomen. U vindt de besluitenlijst op: ris2.ibabs.eu/ettenleur bij Kalender > kies de raad besluit van 19 september, 3 oktober of van 1 november >  klik op de raadsvergadering. Bovenaan (punt 0) leest u het verslag met daarin de genomen raadsbesluiten. Een papieren exemplaar van dit verslag kunt u afhalen bij de publieksbalie van het Stadskantoor, Roosendaalseweg 4.