Besluiten van B&W van 17 november

  • Startnotitie Edward Poppelaan 14
  • Invoering toeristenbelasting
  • Vrijgeven voorlopig ontwerp Dasseburcht en Beverdam
  • Korte termijn maatregelen Lichttorenhoofd
  • Reactie brief CDA Wijk De Grient
  • Raadsbrief omtrent actualisering notitie huisvesting mantelzorg
  • Beantwoording raadsvragen D66 - Leefbaar aanbesteding Begeleiding
  • Tijdelijke noodmaatregel Energielasten maatschappelijke Instellingen Etten-Leur 2022-2023

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.