Expo fout drukwerk ja/nee

Wethouder René Verwijmeren opende de nieuwe tentoonstelling “Fout Drukwerk?? J/N” in het Nederlands Drukkerij museum aan de Leeuwerik in Etten-Leur. Een tentoonstelling van verschillende drukwerken, die in de tijd van verschijnen “normaal” waren, maar tegenwoordig als “fout drukwerk” gezien kunnen worden. Denk in thema’s als antisemitisch, racistisch, kolonialistisch en seksistisch. De samenstellers van de tentoonstelling geven niet hun eigen mening, maar laten de bezoekers zelf oordelen over het “wel-of-niet kunnen” van het tentoongestelde materiaal.