Orange the World

Etten-Leur zegt NEE tegen geweld tegen vrouwen en sluit zich aan bij de internationale campagne Orange the World. Van 25 november (de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen) tot 10 december (de Internationale Mensenrechtendag) vinden jaarlijks de '16 dagen van actie tegen geweld tegen vrouwen' plaats. Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld. In Nederland is dat zelfs 45% van de vrouwen en meisjes.

Tijdens de Orange the World campagne willen we iedereen uitnodigen om onderdeel van de oplossing te worden en zich medestander in de strijd tegen geweld te verklaren. Dit kan door het ondertekenen van de ‘medestanderpledge op www.orangetheworld.nl. Wij zijn medestander. Jij ook?