Waardering voor mantelzorgers

Mantelzorg is vaak geen keuze. Het overkomt je, wanneer een dierbare extra zorg nodig heeft. Gemeente Etten-Leur wil de vele mantelzorgers van Etten-Leur in het zonnetje zetten en bedanken voor hun inzet. Wethouder Verwijmeren sprak een woord van waardering uit voor de mantelzorgers bij de Valpoort. Dit jaar verstrekken we, in samenwerking met lokale ondernemers, een bon van KoopLokaal. Aan alle mantelzorgers van Etten-Leur: “Uw inzet als mantelzorger is meer waard dan woorden kunnen beschrijven. Hartelijk bedankt!”. Alle mantelzorgers van Etten-Leur, die voor 22 oktober een aanvraag voor de mantelzorgwaardering hebben gedaan, krijgen via een e-mailbericht te horen of de mantelzorgwaardering is toegekend en wanneer de voucher opgehaald kan worden. Dat is vanaf half november mogelijk bij het Steunpunt Zorg voor een Ander.