Agenda van de raadsvergadering “de raad debatteert” op 6 december

Op dinsdag 6 december is er ’s avonds vanaf 19.30 uur een openbare raadsvergadering in de Van Gogh Kerk aan de Markt 4. U kunt van 19.00 uur tot 19.30 uur informeel van gedachte wisselen met de raadsleden in de Schonckzaal van het Oude Raadhuis aan de Markt 1. De vergadering begint om 19.30 uur en kunt u volgen vanaf de publieke tribune.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

 • Kaders uitbreiding distributiecentrum Lidl aan het Zwarthoofd
 • Vaststellen Belastingverordeningen 2023
 • Vaststellen Wmo verordening 2023
 • Vaststellen hemelwaterverordening
 • tweede begrotingswijziging Veiligheidsregio/begrotingswijziging Werkplein
 • 8e wijziging gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking West-Brabant
 • Vaststellen herzieningen van de exploitatieopzetten
 • Bespreken startnotitie Edward Poppelaan 14
 • Vaststellen Participatieverordening
 • Vaststellen van het normenkader financiële rechtmatigheid 2022
 • Vaststellen specifieke controleonderwerpen accountantscontrole 2022

U kunt de vergadering ook rechtstreeks meeluisteren!
Op de pagina https://etten-leur.notubiz.nl/ komt de knop Live te staan. Zodra de vergadering begint, is er een aanklikbare link op de pagina die de stream van de vergadering ophaalt.

Agenda
Gratis exemplaren van de agenda voor deze vergadering liggen in het stadskantoor tot en met dinsdag 6 december. De volledige agenda met voorstellen en bijlagen van de raadsvergadering vindt u op www.etten-leur.nl bij Bestuur > website gemeenteraad (klik vervolgens in de kalender bij de datum 6 december 2022 op ‘Raad Debatteert).