Melden van carbid schieten oudjaar

Meldt het bij de gemeente als je op 31 december a.s. Carbid wilt afschieten. Het is toegestaan carbid te schieten op 31 december tussen 10.00 en 24.00 buiten de bebouwde kom en op eigen terrein of met toestemming van de rechthebbende van het terrein, als wordt voldaan aan een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden hebben betrekking op de veiligheidsmaatregelen, leeftijd en de ligging van het terrein van waaraf wordt geschoten. Deze voorwaarden vindt je hier: https://www.etten-leur.nl/Inwoner/Nieuws/Nieuwsberichten/Melden_van_Carbid_schieten_met_oudjaar.

Wil je carbid afschieten dan meld je dit bij de gemeente door een mailtje te sturen naar: apv@etten-leur.nl. Vermeld hierbij de locatie waar het carbidschieten plaatsvindt, de hoeveelheid personen die je verwacht en een naam van een contactpersoon.