Besluiten van B&W van 3 november

  • Begrotingswijzigingen en bestuursrapportage Werkplein Hart van Brabant en Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
  • Verordening ‘Meedenken en meedoen in Etten-Leur’
  • Middelen Speelplan Sanderbanken en Baai

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.