Deze week in het digitale gemeenteblad

U vindt alle bekendmakingen van de gemeente Etten-Leur eenvoudig en snel via www.overheid.nl en www.etten-leur.nl. Heeft u een vraag over onderstaande lijst, dan kunt u ook terecht in het Stadskantoor, tel. 14076. Tip: neem een gratis e-mailabonnement op de bekendmakingen van Gemeente Etten-Leur. Dat regelt op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt of download de app over uw buurt.

Ingekomen omgevingsaanvragen

 • het verbreden van een inrit, Hilsebaan 260
 • het verbouwen van een vrijstaande berging, Oude Bredaseweg 136
 • het bouwen van een reclamezuil met twee ledschermen, Berm Nijverheidsweg en Rijksweg A58
 • het uitbreiden van de bestaande woning, Achter de Molen 36
 • het plaatsen van een poort in de scheidingsmuur, Jaagpad 19

Verleende Omgevingsvergunning

 • Het realiseren van een aanbouw, Karekiet 29
 • Het uitbreiden van de bestaande woning, Tolhuislaan 67
 • Het vervangen van de gevelreclame, Geerkade 9
 • Het realiseren van een nokverhoging, Staakveld 4
 • Het oprichten van twee vrijstaande woningen, Lange Brugstraat 122 en 124
 • Het vervangen van het dak en kozijnen, Welpepad 10
 • Het vervangen van het dak en kozijnen, Reedonk 18
 • Het verlengen van de vergunning van de eerste tijdelijke unit begeleid wonen (kenmerk 2020OG0449-01) en het plaatsen van een tweede tijdelijke unit, Bollendonkseweg 17
 • Het vervangen van een gevelreclame, Burchtplein 21

Artikel 49 Besluit bodemkwaliteit (Bbk)

 • De Nota Bodembeheer (praktische richtlijn), deze wordt vrijgegeven voor inspraak.