Gladheidbestrijding 2022-2023 (gemeentelijke publicatie)

In de winterperiode wordt in de gemeente Etten-Leur de gladheid op verschillende wegen en fietspaden, preventief aangepakt. Ook de routes van het openbaar vervoer (busroutes etc.) strooien we dan. Deze periode loopt van 1 november 2022 tot 1 april 2023.

 

Volledige routes

De plattegrond met bijlage met daarop de volledige routes, is in te zien in het stadskantoor. U kunt het ook vinden op www.etten-leur.nl bij Inwoner > Verkeer > Gladheidbestrijding 2022-2023.

 

Rijks- en Provinciale wegen

Binnen de gebiedsgrens van Etten-Leur worden de autosnelweg (A58) en provinciale wegen (Hoevenseweg, Rijsbergseweg, Vosdonk, Vossendaal en Zevenbergseweg) door Rijkswaterstaat en Provincie Noord-Brabant gestrooid.

 

Zoutkist

Alleen gemeentelijke openbare gebouwen, bijvoorbeeld het stadskantoor, worden voorzien van een zoutkist. Voor organisaties, die niet commercieel zijn, bijvoorbeeld seniorencomplexen, scholen en wijkgebouwen, kan dit winterseizoen tegen een vergoeding van € 200,- een zoutkist in bruikleen worden genomen. Het extra navullen kost € 150,- per keer. Wilt u hier gebruik van maken, dan kunt u hiervoor contact opnemen met de gemeente via het telefoonnummer 14076.