Verkeersbesluit formaliseren voetgangersoversteekplaats Geerkade

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur maken bekend dat zij bij besluit van 4 november  bovenstaande verkeersbesluit hebben genomen. Dit verkeersbesluit ligt gedurende zes weken na deze openbare bekendmaking voor iedereen ter inzage in het stadskantoor. Ook is het verkeersbesluit te vinden via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.