Begroting in één oogopslag

Op de middenpagina’s in dit blad vindt u de infographic ‘Begroting in één oogopslag’. Gemeente Etten-Leur laat hiermee zien wat de inkomsten en uitgaven zijn in 2019. Er is gekozen voor een nieuwe, frisse vormgeving op hoofdlijnen. Wilt u de begroting in zijn geheel lezen, dan kunt u die natuurlijk vinden op www.etten-leur.nl/bestuur