Besluiten van b&w

  • Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen en waardedocumenten
  • Vaststelling herziening bestemmingsplan Buitengebied, Bollenstraat 6 en besluit hogere grenswaarde geluid


De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.