Dienstencheques weer beschikbaar in 2019

De dienstencheques zijn ook in 2019 weer beschikbaar. Met een dienstencheque kan er één uur (extra) huishoudelijke ondersteuning worden ingekocht. Iedere cliënt met een

 indicatie huishoudelijke ondersteuning of registratie mantelzorg komt in aanmerking voor deze regeling. Een dienstencheque kost € 5,- per stuk. Hiervoor kan er één uur (extra) huishoudelijke ondersteuning worden ingekocht. Voor de cliënten met een indicatie huishoudelijke ondersteuning zijn dat werkzaamheden die niet onder de Huishoudelijke Ondersteuning vanuit de Wmo vallen, bijvoorbeeld een ‘grote’ schoonmaak. De dienstencheques kunnen worden ingekocht bij de gecontracteerde zorgaanbieders. Deze vindt u op de gemeentelijke website.

 

Wijzigingen ten opzichte van 2018

Er zijn in 2019 enkele kleine wijzigingen in het beleid van de dienstencheque ten opzichte van het voorgaande jaar. Zo kunnen cliënten met een indicatie huishoudelijke ondersteuning vanaf 2019 maximaal 26 dienstencheques per persoon inkopen. Voor mantelzorgers geldt een maximum van 52 dienstencheques. Deze cheques moeten bij de mantelzorger thuis worden ingezet. Deze maximale aantallen zijn bepaald aan de hand van een in 2018 uitgevoerde evaluatie.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de dienstencheque en het gebruik hiervan? Neem dan contact op met het Wmo-loket via telefoonnummer 076-5024025 (werkdagen 9.00 – 12.00 uur).