Illegale hennepteelt, ook in uw buurt!

Maak samen met de gemeente een vuist tegen hennepteelt

Wij nemen maatregelen en acties tegen kwekers van hennep en drugspanden. Het telen van hennep is geen onschuldige hobby, maar kan grote gevolgen hebben voor de kwekers maar zeker ook de woonomgeving. Het kweken van wiet klinkt als ‘makkelijk geld verdienen’ maar er horen ook risico’s bij .

Het kweken van hennep is gevaarlijk

Het telen van hennep is een misdrijf en dus strafbaar. De teelt en de handel van hennep zijn steeds vaker in handen van zware criminelen. Telers worden meer en meer het slachtoffer van geweldsdelicten. Maar er zijn ook andere risico´s. Denk aan de kans op brand, water- en stankoverlast.

Brand- en ontploffingsgevaar

Hennepplanten hebben veel licht nodig. Voor een snelle groei zijn lampen met een hoog wattage nodig. Deze gloeilampen branden weken lang, dag en nacht. Omdat hoge energiekosten de winst drukken, wordt de stroom vaak illegaal ‘getapt’. De wirwar van kabels en transformatoren levert gevaarlijke situaties op, omdat bij kortsluiting en oververhitting de stoppen niet doorslaan. Zo is de kans op brand groot.

Gevaar voor de volksgezondheid

Voor de hennepteelt worden vaak bestrijdingsmiddelen gebruikt. Deze kunnen zorgen voor ademhalingsproblemen en schade aan de luchtwegen. In de meeste hennepkwekerijen wordt met automatische sproei-installaties water verneveld om een vochtig klimaat te creëren. Die waterdruppels zijn een broedplaats voor legionella. Besmetting met de bacterie kan een dodelijke afloop hebben.

Schade aan de woning

Thuisteelt is ook schadelijk voor de woning. Door de hoge luchtvochtigheid en warmte die nodig zijn voor de teelt, ontstaat schimmelvorming en houtschimmel. Dit kan ook doorslaan naar de buren.

Wat wordt er gedaan bij  het aantreffen van een hennepkwekerij?

De politie en het openbaar ministerie rollen kwekerijen op en vervolgen de kwekers en andere betrokkenen. Wie wordt veroordeeld, moet zijn straf ondergaan en krijgt een strafblad. De straf kan bestaan uit het afpakken van de opbrengst van oogsten, een boete of gevangenisstraf.

De Belastingdienst controleert of de inkomsten uit de kwekerij aan de Belastingdienst zijn opgegeven. Is dit niet het geval, dan moet alsnog belasting en een boete worden betaald. In bepaalde gevallen kan ook strafrechtelijke vervolging plaatsvinden wegens belastingfraude.

De gemeente waarschuwt de eigenaar en huurder en kan afhankelijk van de situatie het pand een aantal maanden sluiten (wet Damocles).

De uitkeringsinstantie zet uitkeringen stop en vordert de ten onrechte ontvangen uitkering terug bij de hennepkweker.

De woningcorporaties zeggen de huur op en verzoeken de huurder de woning te verlaten. Zo nodig laten zij de woning door de rechter ontruimen. De corporaties  herstellen de schade en sturen de rekening naar de huurder.

De beheerder van het elektriciteitsnetwerk sluit de stroom af en verwijdert de meter. De kosten van de illegaal afgetapte elektriciteit zijn voor rekening van de kweker of de eigenaar/huurder van het pand.

Kortom, het kweken van hennep heeft meer negatieve gevolgen als wellicht vooraf bedacht.
Hennepteelt, begin er niet aan en laat het in uw woonomgeving  niet gebeuren.

Hoe herkent u een kwekerij?

 • Stankoverlast door een sterke, vreemde geur (zoals bij coffeeshops)
 • Voortdurend geluid van afzuiginstallaties
 • Extra ontluchtingspijpen in het dak
 • Tocht (een sterke aan- en afvoer van lucht)
 • Warmteafgifte (warme muren, vloeren en plafonds)
 • Condensvorming op de ramen van een woning
 • Stroomstoringen (zoals knipperende lampen)
 • Kunstlicht (gloed van felle lampen die altijd branden)
 • Dichtgemaakte ramen (rolluiken, folie)
 • Bij sneeuw, een onbesneeuwd dak
 • Bouw- en sjouwactiviteiten op vreemde tijdstippen
 • Criminele activiteiten in uw buurt (onderbuikgevoel)
 • Onduidelijk of een pand bewoond wordt (in combinatie met bovenstaande signalen)

Melden

Om hennepkwekerijen op te sporen kunnen wij uw hulp goed gebruiken! Vertrouwt u het niet of herkent u een verdachte situaties? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of met de gemeente via info@etten-leur.nl. Wilt u liever anoniem blijven? Neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.