Besluitenlijst van de raadsvergadering van 8 oktober 2018

De gemeenteraad heeft besloten om:

·        ter tijdelijke vervanging van wethouder van Hal dhr. J.C.M. Paantjens te benoemen;

·        op voordracht van de CDA fractie voor die fractie een burgerlid te benoemen;

·        de geheimhouding op de bijlagen bij het voorstel over nieuwbouw Nieuwe Nobelaer te bekrachtigen.

Voor de complete formulering van de besluiten verwijzen wij u graag naar onze website:

www.etten-leur.nl > Bestuur > Website gemeenteraad > Vervolgens in de kalender bij de datum 8 oktober 2018 op ‘Raad besluit’ klikken.

 

De besluiten in deze besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Aan de besluiten zijn nadere bepalingen en voorwaarden verbonden. Om deze redenen kunnen aan deze besluitenlijst geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.