Besluiten van b&w

  • Vaststellen speelplan Hooghuis
  • Business Awards Baronie van Breda 2019
  • Samenwerkingsverband gladheidbestrijding Gemeente Rucphen
    Het college stemt in met continuering van het samenwerkingsverband met de gemeente Rucphen op het gebied van gladheidbestrijding, gedurende vijf kalenderjaren vanaf 2018.

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.