Burgerpeiling onder 5200 inwoners

Het gemeentebestuur van Etten-Leur houdt in de maand november 2018 een burgerpeiling. Daarbij wordt de mening van inwoners gevraagd over de volgende thema’s: Woon- en leefomgeving, relatie inwoner-gemeente, gemeentelijke dienstverlening, zorg en welzijn.

De komende burgerpeiling is onderdeel van het landelijke project ‘Waarstaatjegemeente.nl’. Met de deelname aan dit project wil het gemeentebestuur op hoofdlijnen inzicht krijgen in hoe tevreden inwoners zijn over de taken die de gemeente uitvoert en kan het prestaties vergelijken met andere gemeenten.

De burgerpeiling wordt in de vorm van een steekproef uitgevoerd. 5200 inwoners worden rond 1 november met een brief uitgenodigd om mee te werken aan het onderzoek. Zij kunnen dat doen door de vragenlijst digitaal in te vullen op een daarvoor bestemde website die in de brief is aangegeven. Het is ook mogelijk om de meegezonden vragenlijst op papier in te vullen en terug te sturen. De inzendtermijn sluit op 1 december  2018. De resultaten van de burgerpeiling worden eind januari 2019 bekend gemaakt via de plaatselijke media en via de gemeentelijke website. Ook zijn dan de uitkomsten te lezen op de website www.waarstaatjegemeente.nl.