Deze week in het digitale gemeenteblad

U vindt alle bekendmakingen van de gemeente Etten-Leur eenvoudig en snel via www.overheid.nl en www.etten-leur.nl. Heeft u een vraag over onderstaande lijst, dan kunt u ook terecht in het Stadskantoor, tel. 14076.

Tip: neem een gratis e-mailabonnement op de bekendmakingen van Gemeente Etten-Leur. Dat regelt u op www.overuwbuurt.overheid.nl of download de app over uw buurt.

Ingediende aanvraag omgevingsvergunning

 • het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning, Tolhuislaan 74
 • het plaatsen van een erfafscheiding, Dasseburcht 64
 • een tijdelijk nieuw te plaatsen transformatorveld op een hoogspanningsstation, Vossendaal 31
 • het vervangen van een voordeur door een kunststof en het plaatsen van dakisolatie en nieuwe dakpannen, Tolhuislaan 66
 • het kappen van een boom (Alnus Cordata), Beiaard ter hoogte van huisnummer 155
 • het aanleggen van een nieuwe in- en uitrit met duiker, Donkerstraat 9

Verleende omgevingsvergunning

 • het plaatsen van een deur in de buitengevel, Roosendaalseweg 4
 • Het plaatsen van een dakkapel, Tubahof 15
 • Het bouwen van 33 woningen, Maaslandsingel en Kempenerrandweg ongenummerd

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning

 • Voor het wijzigen van de huidige vergunning brandveilig gebruik, Lage Vaartkant 152

Verlening beslistermijn Omgevingsvergunning

 • Het plaatsen van een erfafscheiding met schuifpoort, Schuitvaartjaagpad 13

Verleende evenementenvergunning

 • Het evenement Cyclocross de Kogelvanger, locatie Bosgebied de Kogelvanger op 4 november 2018 en een nader te bepalen zondag in november 2019 en 2020

Vastgesteld wijzigingsplan Patiowoningen Langstraat, Etten-Leur

Regeling Briefadres gemeente, Etten-Leur 2018

Ontwerp bestemmingsplan Hanekinderstraat 4, Etten-Leur