Verkeersmaatregelen Cyclocross de Kogelvanger

Op 4 november 2018 vindt de Cyclocross de Kogelvanger plaats. Hiervoor zijn tijdelijke verkeersmaatregelen getroffen. Op 4 november 2018 van 07.00 tot 17.30 uur zijn de volgende wegen en weggedeelten afgesloten voor alle verkeer:

  • Hoge Bremberg, gedeelte tussen de Zandspui en de Moerdijkse Postbaan (de doorgang van de Zandspui naar de Hoge Bremberg en andersom blijft vrij voor alle verkeer);
  • Moerdijkse Postbaan, gedeelte tussen de Hoge Bremberg en de Hellegatweg (de doorgang van de Moerdijkse Postbaan naar de Hellegatweg en andersom blijft vrij voor alle verkeer);
  • Kogelvanger, gedeelte grenzend aan het bosgebied.

De geslotenverklaring geldt niet voor voetgangers en hulpverleningsvoertuigen.

Er geldt een parkeerverbod voor de weggedeelten:

  • Zandspui, gedeelte Hoge Vaartkant – Hoge Bremberg (beide zijden);
  • Hoge Bremberg, gedeelte Zandspui – Oude Bremberg (rechterzijde vanaf de Zandspui);
  • Moerdijkse Postbaan, gedeelte Bouwlusstraatje – Hellegatweg (linkerzijde vanaf de Hilsebaan).

De tijdelijke verkeersmaatregelen zijn aangegeven met borden.