Agenda van de raadsvergadering ‘De raad luistert’ en ‘De raad debatteert’ op 21 oktober 2019

Op maandag 21 oktober is er ’s avonds vanaf 19.00 uur een openbare raadsvergadering in ruimte 1.04 ABC van het vergadercentrum. U kunt van 19.00 uur tot 19.30 uur informeel van gedachte wisselen met de raads- en burgerleden. De vergadering begint om 19.30 uur. Op de agenda voor de raadsvergadering die avond staan de volgende onderwerpen:

 

DE RAAD LUISTERT

 • Voorstel over de vaststelling van de begroting 2020

 

DE RAAD DEBATTEERT

 • Voorstel over de vaststelling van het bestemmingsplan Van Bergenpark
 • Voorstel over de vaststelling van het bestemmingsplan Stationsplein 45
 • Voorstel over:

A.  De vaststelling van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2019 en

B.  Evaluatie Brede Scholen

 • Voorstel over:
 1. Wel of niet verkopen Van Goghkerk
 2. Alternatieven raadzaal en herinrichten publiekshal stadskantoor
 • Voorstel over de vaststelling van de re-integratieverordening Participatiewet 2019
 • Voorstel over het indienen van een zienswijze op de voorgestelde begrotingswijziging 2019 van het Werkplein Hart van West-Brabant
 • Voorstel over de benoeming van een lid voor het Audit Committee Accountantscontrole
 • Voorstel over de begrotingswijzigingen 2019 en 2020 van de GR ICT Samenwerking WBW en de wijziging van de GR ICT Samenwerking WBW
 • Voorstel over de vaststelling van de verordening jeugdhulp gemeente Etten-Leur 2019