Besluiten van b&w

 

  • Agrarisch Landschapsbeheer
  • Antwoordbrief aan Ons Etten-Leur over bestrijding van ratten
  • Herontwikkeling Kompaslocatie (Van Genkstraat 10)
  • Wet geluidhinder, Stationsplein 21-25
  • Antwoord op vragen Seniorenraad over energietransitie
  • Vragen APB inzake bouwleges
  • Toezegging gemeenteraad Withofcomplex
  • Subsidie dagbesteding Het Stekkie
     

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.