Mini-tentoonstelling gebruik Oderkerkpark

De afgelopen weken praatten we met veel inwoners en partners over het Oderkerkpark. We onderzochten niet alleen welke gebruiksfunctie het park momenteel heeft, maar ook welke functie het park in de toekomst zou kunnen hebben. We haalden veel veel mooie herinneringen, verhalen en ideeën voor de toekomst op.

Al die ideeën presenteren we in een mini-tentoonstelling. Zo kunt u uw eigen idee terugzien, maar u ook laten inspireren door de dromen van anderen. Heeft u uw idee nog niet doorgegeven? Dan kan dat tijdens de tentoonstelling ook!

Tijdens de tentoonstelling stippelen we een overkoepelend toekomstscenario voor het park uit. Daar neemt de gemeenteraad nog een besluit over. In 2020 gaan we het plan, met eventuele aanvullende kaders van de gemeenteraad, verder vormgeven.