De tijdelijke verkeersmaatregelen voor de Van Oers Marathon Brabant op 27 oktober

Tussen 06.00 en 19.30 uur:

 1. De volgende wegen zijn afgesloten voor alle verkeer. Alleen voetgangers, deelnemers, wagens van de organisatie en hulpverleners mogen daarvan dan wel gebruik maken:
 • Markt (gedeelte plein Markt - Rochussenlaan);
 • Markt (gedeelte Oude Bredaseweg – Lambertusstraat)
 • Oude Bredaseweg (gedeelte Markt – Anna van Berchemlaan);
 • Toegangsweg Oderkerkpark;
 • Raadhuisplein;
 • Plein Markt;
 • Markthof;
 • Ridderstraat;
 • Burchtplein;
 • Hof van den Houte
 • Bisschopsmolenstraat (gedeelte Roosendaalseweg – rotonde Beiaard/Rode Poort);
 1. In de Stationsstraat (gedeelte Markt – Anna van Berchemlaan) en de Voorvang geldt de verplichte rijrichting (eenrichtingsverkeer) niet;
 2. Het is verboden om te parkeren en stil te staan op alle bij 1 genoemde locaties en op het parcours van de Marathon, waaronder ook de parkeervakken.
 3. De paaltjes ter hoogte van het Raadhuisplein/plein Markt, op de Markt, de Streek, Oderkerkpad, de Kokkestraat, de Zundertseweg, bij de Van Kuijckflat en bij het Torenpad/de Ridderstraat worden verwijderd.

 

Tussen 10.30 en 18.00 uur:

De volgende wegen op de route van de hele marathon, de halve marathon, 5-kilometerloop, 10-kilometerloop, familieloop zijn afgesloten voor alle verkeer. Alleen voetgangers, deelnemers, wagens van de organisatie en hulpverleners mogen daarvan dan wel gebruik maken:

Het parcours van de Hele Marathon:

Raadhuisplein – Bisschopsmolenstraat – Achter de Molen – Couperuslaan –  viaduct A58 oversteken – Sprundelsebaan –  Lazerijstraat – Olieakkers – Brakkenstraat – Zundertseweg – Klappenberg – Schuitvaartjaagpad – Ettensebaan – Pannenhoefsebaan – Oosteindseweg  – Gagelstraat – Lokkerstraat –  Turfstraat –  Klein Zundertseweg –  De Heikant – Lokkerstraat – Turfstraat –  Groenstraat – Boterstraat - Munnikendijk –  Polderstraat – Grauwe Polder – Sprundelsebaan – Lazerijstraat – Olieakkers – Brakkenstraat – Zundertseweg – Klappenberg – Schuitvaartjaagpad – Ettensebaan – Pannenhoefsebaan – Oosteindseweg – Gagelstraat – Lokkerstraat –  Turfstraat –  Klein Zundertseweg- de Heikant-  Lokkerstraat- Turftstraat- Groenstraat-  Boterstraat –  Munnikendijk – Polderstraat –  Grauwe Polder – Sprundelsebaan- Lazerijstraat-Olieakkers- Brakkenstraat- Zundertseweg– Klappenberg – Schuitvaartjaagpad – Ettensebaan –  Pannenhoefsebaan – Oosteindseweg –  Gagelstraat – Lokkerstraat – Turfstraat –  Oosteindseweg – Boterstraat -  Munnikendijk – Polderstraat – Grauwe Polder (weg oversteken) –  viaduct A58 oversteken – Streek – Zundertseweg– Bisschopsmolenstraat –  Raadhuisplein - Markt.

 

Het parcours van de Halve Marathon:
Oude Bredaseweg – Markt – Raadhuisplein – Bisschopsmolenstraat – Achter de Molen –  Couperuslaan –  viaduct A58 oversteken  – Sprundelsebaan – Lazerijstraat – Olieakkers – Brakkenstraat –  Zundertseweg – Klappenberg – Schuitvaartjaagpad – Ettensebaan –  Pannenhoefsebaan – Oosteindseweg –  Gagelstraat – Lokkerstraat – Turfstraat –  Oosteindseweg – Boterstraat -  Munnikendijk – Polderstraat – Grauwe Polder (weg oversteken) –  viaduct A58 oversteken – Streek – Zundertseweg– Bisschopsmolenstraat –  Raadhuisplein - Markt.

Het parcours van de 10 kilometer:
Oude Bredaseweg – Markt – Raadhuisplein – Bisschopsmolenstraat –  Zundertseweg –  Kokkestraat –  Zundertseweg –  Sprundelsebaan – Bredasebaan – Munnikendijk – Polderstraat  –  Grauwe Polder (weg oversteken) –  viaduct A58 oversteken -  Streek –  Zundertseweg –  Bisschopsmolenstraat –  Raadhuisplein – Markt.

 

Het parcours van de 5 kilometer:

Oude Bredaseweg – Markt – Raadhuisplein – Bisschopsmolenstraat - Achter de Molen tot aan de Couperuslaan - fietspad langs de A58 – Kokkestraat – Zundertseweg –Kempenaren Randweg – keerpunt op de kempenaren Randweg – Zundertseweg – Bisschopsmolenstraat – Raadhuisplein – Markt.

 

Het parcours van de Familieloop (één ronde)  

Markt - Markthof – Hof van den Houte- Raadhuisplein- Markt.

 

De verkeersmaatregelen zijn met borden aangegeven.