Halloweenoptocht Etten-Leur Noord

Op 31 oktober 2019 is er een Halloweenoptocht in Etten-Leur Noord. Hiervoor zijn de volgende tijdelijke verkeersmaatregelen getroffen:

  1. De wegen waarlangs de route loopt, zijn op 31 oktober tussen 18.00 en 21.30 uur afgesloten op het moment dat de optocht passeert: parkeerplaats Gruiterstraat – Brouwerstraat – Schipperstraat – Hovenierstraat - Muldersweg – over de brug in Schoenmakerspark – Landjuweel – Leurse Dijk – Havenkom – Geerkade – Spletting – Kouwelaarsbrand – Moerlaken – oversteek Rijsdijk – Westpolderplas (Westpolderpad). De afsluiting vindt plaats door verkeersregelaars en/of bebording.
  2. Er geldt een parkeerverbod voor de parkeerplaats aan de Gruiterstraat op 31 oktober van 17.00 tot 19.00 uur. Dit staat met borden aangegeven.