Verkeersbesluit instellen geslotenverklaring gemotoriseerd verkeer Donkerstraat

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur maken bekend dat zij bij besluit van 16 oktober 2019 het bovenstaande verkeersbesluit hebben genomen.

Het verkeersbesluit ligt gedurende zes weken na deze openbare bekendmaking voor iedereen ter inzage in het stadskantoor. Ook is het verkeersbesluit te vinden via www.overuwbuurt.overheid.nl

Etten-Leur, 23 oktober 2019