Deze week in het digitale gemeenteblad

Ingediende aanvraag omgevingsvergunning

 • Het verbouwen van de garage tot praktijkruimte, Brekeling 4
 • Het wijzigen van de gevel en het dak van een woning, Guido Gezellelaan 132
 • Het oprichten van 17 CPO-woningen, Triangeldreef ongenummerd

Verleende omgevingsvergunning

 • Het plaatsen van een tijdelijke woonunit, Hilsebaan 105
 • Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning, Hazeleger 26
 • Het plaatsen van een werktuigbouwkundige installatie op het platte dak van het bestaande gebouw, Markt 1
 • Het bouwen van 3 stuks 2-onder-1-kapwoningen, Langstraat 60 t/m 70
 • Het wijzigen van de voorgevel, Jaagpad 55
 • Het aan-/uitbouwen aan de bestaande woning, Voorsteven 4

Melding art. 8.41 Wet Milieubeheer

 • Het veranderen van de inrichting, Nijverheidsweg 9-11

Wet Milieubeheer, Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

 • Voor de locatie Parallelweg 5 te Etten-Leur; door Kok Lexmond B.V.

De puinbreker zal in werking zijn in de periode van 10 oktober tot en met 30 december van 2019, voor naar verwachting hoogstens 30 dagen.

Verlenging beslistermijn Omgevingsvergunning

 • Het uitvoeren van specialistische jeugdhulpverlening, Hanekinderstraat 9

Wijziging leidinggevenden bij drank- en horecavergunning en horeca-exploitatievergunning

 • Restaurant De Zwaan, Markt 7