Vergadering welstandscommissie op 8 oktober

Op 8 oktober is de vergadering van de welstandscommissie. Deze vergadering is openbaar. De agenda voor deze vergadering ligt vanaf 7 oktober ter inzage in het stadskantoor. De agenda kunt u vanaf 7 oktober 12.00 uur ook vinden op de gemeentelijke website. Alle informatie over de vergaderlocatie, de vergadertijd en het spreekrecht in toelichtende zin, kunt u vinden op onze website.