Besluiten van b&w

  • Ontwerpkaders 4 Heemskinderen
  • Definitief aanwijzingsbesluit locaties GFT-behuizingen
  • Bestemmingsplan Stationsplein 21-25
  • Beantwoording vragen Leefbaar Etten-Leur – Dienstencheques
     

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.