Gemeentebestuur houdt burgerpeiling

Het gemeentebestuur van Etten-Leur houdt in de maand november 2019 een
burgerpeiling. Daarbij wordt de mening van inwoners gevraagd over de volgende thema’s:
woon- en leefomgeving, relatie inwoner-gemeente, gemeentelijke dienstverlening, zorg en welzijn.

 

De komende burgerpeiling is onderdeel van het landelijke project ‘Waarstaatjegemeente.nl’.

Met de deelname aan dit project wil het gemeentebestuur op hoofdlijnen inzicht krijgen in

hoe tevreden inwoners zijn over de taken die de gemeente uitvoert en kan het prestaties vergelijken met andere gemeenten.

 

De burgerpeiling wordt in de vorm van een steekproef uitgevoerd. 5200 inwoners worden rond 30 oktober met een brief uitgenodigd om mee te werken aan het onderzoek.

Zij kunnen dat doen door de vragenlijst digitaal in te vullen op een daarvoor bestemde website die in de brief is aangegeven. Het is ook mogelijk om de meegezonden vragenlijst op papier in te vullen en terug te sturen. De inzendtermijn sluit op 24 november 2019.

 

De resultaten van de burgerpeiling worden begin februari 2020 bekend gemaakt via de plaatselijke media en via de gemeentelijke website. Ook zijn dan de uitkomsten te lezen op de website www.waarstaatjegemeente.nl.