Besluiten van b&w

 

  • Vervolg op resultaten onderzoek `Etten-Leur in dialoog over (knal)vuurwerk`
  • Definitieve beoordeling VTH-beleid, het integraal VTH-jaarverslag 2018 en het VTH-uitvoeringsprogramma 2019
  • Indienen Intentieverklaring ‘Sportformateur’ ten behoeve van een lokaal sportakkoord
    Oude Grind – Haansberg
  • Huishoudelijke hulp toelage 2020 – Dienstencheques
  • Project Bijenlandschap West-Brabant
  • Externe medische advisering Wmo, GPK en leerlingenvervoer

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.