Besluiten van b&w

  • Raadsbrief toezichtsoordeel huisvesting statushouders

De provincie houdt toezicht op het behalen van onze taakstelling bij de huisvesting van statushouders. Het eerste halfjaar van 2020 hebben we onze taakstelling niet kunnen realiseren, omdat door corona nieuwe huisvestingen een tijd stopgezet zijn. Dit is landelijk het geval geweest. De provincie heeft geoordeeld dat deze achterstand dan ook verschoonbaar is.
 

  • Antwoord-Brief aan de fractie van de Partij van de Arbeid over Corona & sportverenigingen

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.