Besluiten van b&w

  • Verordening Verlenging Uitsluitend Recht inzameling huishoudelijke afvalstoffen ex artikel 10.21 Wet milieubeheer 2021
  • Huishoudelijke hulp toelage 2021 – Dienstencheques
  • Antwoordbrief raadsvragen VVD over ventilatie schoolgebouwen i.v.m. corona
  • Starten met een Goud-groep in Etten-Leur voor het schooljaar 2020/2021
  • Transitie gedeelde mobiliteit – uitgangspuntennotitie
  • Wijziging gemeenschappelijke regeling WVS-groep
  • Overeenkomst onafhankelijke cliëntondersteuning - MEE West-Brabant

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.